Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Kwestionowanie przez ZUS świadectw pracy

Posted on | June 5, 2009 | No Comments

Ostatnio coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ZUS odmawia przyjęcia świadectwa pracy. W wielu przypadkach ZUS wręcz kwestionuje świadectwa pracy wystawione przez pracodawcę. Wnioski wielu osób ubiegających się o emeryturę pomostową są załatwiane odmownie. Czasami organ kwestionuje świadectwo tylko dlatego, że pieczątka osoby wystawiającej jest nieczytelna. W takim wypadku pracownik musi poszukać w archiwum dokumentów, które potwierdzają jego uprawnienia do emerytury pomostowej. Z każdym dniem liczba takich osób rośnie, bo zwiększa się również ilość osób, które składają wnioski o emeryturę pomostową. Już w tej chwili w całej Polsce wnioski złożyło 369 osób, przy tym aż 111 otrzymało decyzję odmowną. W wielu przypadkach przyczyną było źle wystawione świadectwo pracy. Według Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej osoba, która ubiega się o emeryturę pomostową musi dostarczyć wszystkie świadectwa pracy oraz zaświadczenia wydane przez płatników składek, które będą potwierdzały wykonywanie pracy uprawniające do otrzymania emerytury pomostowej. Z innych dowodów, jeśli takie istnieją można skorzystać dopiero w postępowaniu dowodowym.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 7.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply