Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Nierejestrowane bezrobocie

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

Gazeta „Metro” przeprowadziła w Polsce, jako pierwsza badanie nierejestrowanego bezrobocia. Wynika z niego, że co czwarty bezrobotny jest kobietą, która chciałaby wrócić na rynek pracy, ale nie bardzo wie jak ma to zrobić. Badanie zostało przeprowadzone w ramach „Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” przy współudziale finansowym EFS (Europejskiego Funduszu Strukturalnego). Niektóre z osób odpowiedziały, że nie pracują, ponieważ zajmują się domem lub opiekują dzieckiem. 100% takich osób to właśnie kobiety. Jednak trzy czwarte z nich zadeklarowała, że chętnie powróciłaby do pracy, jednak nie wiedzą jak i gdzie mają jej szukać. Problem jest trochę głębszy, współczesne szkoły powinny uczyć, tak jak jest to w niektórych państwach zachodnich, przygotowania zawodowego. Tymczasem spotkań z doradcą zawodowym jest bardzo mało. Uczniowie nie uczą się poznawania swoich mocnych i słabych stron. Nie znają swoich predyspozycji zawodowych. Za mało jest zajęć na których uczyliby się pisania CV i listu motywacyjnego. W późniejszym etapie będąc już w urzędzie pracy, urzędnik nic nie robi, aby pomóc bezrobotnemu w znalezieniu zatrudnienia. Pracownicy urzędu jedynie rejestrują, odhaczają, dbają o opłacenie ZUS-u i praktycznie ich rola się kończy. Co prawda zaczyna się to powoli zmieniać, ale jeszcze dużo pozostało do zrobienia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

Comments

Leave a Reply