Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Zmiany na rynku pracy

Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom i przekształceniom. Sytuacja ta dotyczy wielu krajów. Jeszcze do nie dawna Bułgaria miała bardzo liberalne prawo dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Z informacji, które płyną z bułgarskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że ten kraj zamierza zamknąć swój rynek pracy dla pracowników spoza Unii Europejskiej. Jest to związane z [...]

Wiek emerytalny, a rynek pracy

Ostatnie doniesienia z rynku pracy są zatrważające. Według statystyk, już za dwa lata, na 100 pracujących osób przypadnie 56 niepracujących. Z tego właśnie względu powinien zostać podwyższony wiek emerytalny, tym bardziej, że z roku na rok sytuacja demograficzna pod tym względem będzie się pogarszała. Przewiduje się, że w 2050 roku na 100 pracujących będzie przypadać [...]

Przeciwdziałanie kryzysowi

W ostatnim czasie polski rząd przedstawił wiele pomysłów jak przeciwdziałać kryzysowi gospodarczemu jak i pomóc zwykłym obywatelom, którzy za jego sprawą znaleźli się w dużych kłopotach. Jednym z nich jest ewentualna pomoc rządu dla kredytobiorców, którzy posiadają kredyt w banku na mieszkanie a w ostatnim czasie stracili prace i nie mają wystarczających środków by spłacać [...]