Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Zaskarżenie przez Rzecznika praw obywatelskich zmian w kodeksie pracy

Pracownicy powyżej pięćdziesiątego roku życia przebywający w szpitalu otrzymują mniejsze świadczenia niż młodsi pracownicy. Sprzeciwia się temu rzecznik praw obywatelskich, dlatego zdecydował się zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznika zmieniony w grudniu 2008 roku art. 92 w sposób rażący dyskryminuje starszych pracowników tylko z racji wieku. Według art..92 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek płacić [...]

Zmiany w kodekise pracy

By złagodzić skutki kryzysu gospodarczego, który w Polsce ujawnił się w ostatnim czasie od ponad miesiąca trwały rozmowy Komisji Trójstronnej mające na celu wypracowanie takich metod by jego skutki były jak najmniejsze. W najbliższych dniach rozmowy mają się toczyć nad propozycją  zmian w Kodeksie Pracy. Strona rządowa chce znowelizować dział szósty tego kodeksu. W myśl [...]