Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Prace nad pakietem antykryzysowym

Posted on | June 10, 2009 | No Comments

Związki zawodowe, które uczestniczyły w pracach Komisji Trójstronnej na temat pakietu antykryzysowego pragną aby rząd zmienił niektóre jego założenia. W głównej mierze proponowane zmiany mają dotyczyć wzrostu wynagrodzeń, zasad opodatkowania zapomóg pracowniczych czy zapisów o elastycznym czasie pracy. Związki zawodowe zarzucają rządowi, że ten wprowadził jedynie swoje pomysły a propozycje związków i pracodawców nie zostały uwzględnione. Zarzuty te odpiera wicepremier Waldemar Pawlak i zapewnia w trakcie prac parlamentarnych będzie możliwe zgłaszanie poprawek. Rząd chce aby pakiet antykryzysowy wszedł w życie przed wakacjami. W pakiecie znajdują się głównie ustawy, które zmieniają prawo pracy. Są to zapisy mówiące o zawieraniu umów na czas określony, dofinansowaniu dla firm, które znalazły się w złej sytuacji gospodarczej w wyniku kryzysu gospodarczego a także dopłat dla pracowników, którzy chcą podjąć szkolenia. Zarówno związki zawodowe jak i prywatni przedsiębiorcy podkreślają, że w pakiecie jest szereg rozwiązań, które akceptują i popierają. Niemniej należy poprawić parę niedociągnięć.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply