Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Słabe zainteresowanie emeryturami pomostowymi

Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym [...]

Wiek emerytalny, a rynek pracy

Ostatnie doniesienia z rynku pracy są zatrważające. Według statystyk, już za dwa lata, na 100 pracujących osób przypadnie 56 niepracujących. Z tego właśnie względu powinien zostać podwyższony wiek emerytalny, tym bardziej, że z roku na rok sytuacja demograficzna pod tym względem będzie się pogarszała. Przewiduje się, że w 2050 roku na 100 pracujących będzie przypadać [...]