Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Pracownicy czasowi

Posted on | June 23, 2009 | No Comments

W samym pojęciu pracy wiele się zmieniło. W chwili obecnej od pracownika wymaga się częstych zmian miejsca pracy, zawodu, a co za tym idzie warunków pracy. Bardzo modne jest w tej chwili zatrudnianie pracownika czasowego, z którym podpisywana jest umowa na czas określony lub na czas wykonywania pracy. Najczęściej stosuje się tutaj formę zatrudnienia na umowę na czas określony. W 2008 roku w ten sposób zatrudnionych było 27% Polaków. Jeżeli chodzi o zatrudnienie na umowę na czas wykonania określonej pracy. W tym wypadku umowa kończy się wraz z momentem ukończenia powierzonej pracy. O pracy tymczasowej możemy mówić wtedy jeżeli zostaną spełnione określone warunki. Pracownik tymczasowy to taki, który jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej w celu wykonywania pracy na rzecz pracodawcy-użytkownika. Praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz pracodawcy-użytkownika, które mogą mieć charakter okresowy, sezonowy, doraźny lub taki kiedy pracownicy etatowi nie są w stanie wykonać na czas powierzonych zadań lub wtedy kiedy pracownik etatowy jest nieobecny w pracy i nie ma nikogo innego kto wykonałby na czas jego zadania. Do pracy wykonywanej w określonym przedziale czasowym zalicza się także prace sezonowe. Od pewnego czasu rośnie zainteresowanie pracą czasową. Największy wzrost pracowników sezonowych nastąpił na przełomie lat 2000-2001. W 2008 roku pracownicy czasowi stanowili 27% pracującej ludności w kraju. Najczęściej pracę czasową podejmują osoby w przedziale wiekowym 15- 24 lata oraz po 65 roku życia.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply