Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Outplacement

Posted on | June 16, 2009 | No Comments

Co oznacza słowo Outplacement? Otóż w tłumaczeniu to nic innego jak „zwolnienia monitorowane” lub „program łagodnych odejść”. W Polsce w dalszym ciągu jest mało znany. W naszym kraju zaczął być stosowany pod koniec lat osiemdziesiątych. Miał być odpowiedzią na trudności w funkcjonowaniu firm w okresie transformacji systemowej i budowy gospodarki rynkowej. Program ten ma na celu ułatwienie i złagodzenie procesu odchodzenia osób z organizacji oraz pomoc dla zwolnionych pracowników w jak najszybszym znalezieniu pracy. Rozróżniamy dwa rodzaje outplacementu. Może być outplacement pojedynczy lub grupowy. Przy pojedynczym firma rozstaje się z jednym pracownikiem, a przy grupowym z wieloma pracownikami. Przedsiębiorstwo redukujące zatrudnienie może przeprowadzić proces zwalniania samodzielnie wykorzystując w tym celu pracowników działu personalnego lub wewnętrznych specjalistów. Będzie to wtedy outplacement wewnętrzny. Drugim wyjściem będzie skorzystanie z pomocy firm zewnętrznych lub zewnętrznych konsultantów. Wtedy jest to outplacement zewnętrzny. Zwolnienia monitorowane mają dużo zalet, konsultanci przekazują pracownikom wiedzę praktyczną, uczą technik autoprezentacji, pisania CV listów motywacyjnych. Szkolą w zakresie opanowywania stresu, gospodarowania środkami pieniężnymi, zachowań podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Udzielają porad jak założyć własną firmę. W programie jest także pomoc prawna, psychologiczna, organizowane są warsztaty, szkolenia, kursy doszkalające.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply