Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Zależność między pracoholizmem, a podwyżką

Niektórzy pracownicy, żeby tylko otrzymać podwyżkę zrobią wszystko, zaczynają pracować ponad swoje siły, wpadają w pracoholizm, dają się molestować szefowi, podupadają na zdrowiu. To tylko niektóre z grzeszków nadgorliwych pracowników, którzy dla podwyżki zrobią wszystko. Zwykle pod tzw. włos, pracodawca bierze bardzo ambitnych podwładnych. Jeden z pracowników banku opowiada, że szef obiecał mu podwyżkę, dlatego, [...]

Czy dobrze być kreatywnym w pracy?

Czy w każdej pracy nasza kreatywność jest mile widziana? Ostatnio jest to bardzo modne słowo, ale jednak nie wszędzie. Kreatywność sprawdza się wszędzie tam, gdzie tworzy się nowe idee, a zwłaszcza w marketingu, pracach doświadczalnych, gastronomii, mediach, czy też w sztuce. Kreatywność rodzi rywalizację, człowiek kreatywny chce być najlepszy w tym co robi, dlatego też [...]

Recesja w krajach EU10

Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W [...]

Zaskarżenie przez Rzecznika praw obywatelskich zmian w kodeksie pracy

Pracownicy powyżej pięćdziesiątego roku życia przebywający w szpitalu otrzymują mniejsze świadczenia niż młodsi pracownicy. Sprzeciwia się temu rzecznik praw obywatelskich, dlatego zdecydował się zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznika zmieniony w grudniu 2008 roku art. 92 w sposób rażący dyskryminuje starszych pracowników tylko z racji wieku. Według art..92 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek płacić [...]

Praca sezonowa

Jeżeli zostaliśmy pozbawieni pracy, to zawsze możemy zatrudnić się przy pracy sezonowej w innych państwach. Lepiej jest podjąć taką pracę, aniżeli pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W niektórych krajach taka praca trwa nawet przez cały rok. Jeżeli chodzi o Austrię to pracownicy sezonowi są zatrudniani przede wszystkim w rolnictwie, leśnictwie, hotelarstwie i gastronomii. Co prawda w [...]

Dlaczego nie otrzymujemy pracy?

Obecnie dużo osób poszukuje pracy, co prawda z różnym skutkiem. Są osoby, które znajdą zatrudnienie dość szybko, ale są i takie, które mimo wysłania dużej ilości C.V. i odbycia wielu rozmów kwalifikacyjnych, pracy nie otrzymują. Takie osoby powinny zastanowić się dlaczego tak się dzieje, co robią nie tak, że nikt nie chce ich mieć w [...]

Słabe zainteresowanie emeryturami pomostowymi

Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym [...]

Szkolenia dla stoczniowców

Jednym z elementów dobrowolnych odejść pracowników zlikwidowanych stoczni w Szczecinie i Gdyni są szkolenia dla stoczniowców. Właśnie podjęło je pierwszych sześćdziesięciu, którzy zostali zwolnieni. Do końca miesiąca ma to być liczba czterystu osób. Przypomnę, że zdecydowało się odejść z pracy tysiąc siedmiuset dwudziestu trzech stoczniowców ze Szczecina oraz tysiąc stu pięćdziesięciu dwóch z Gdyni. Oczywiście [...]

Handel C.V.

Od pewnego czasu na rynku pracy kwitnie pewien rodzaj procederu. Niektórzy, nieuczciwi Head-hunterzy prześcigają się w dostarczaniu życiorysów. Ten kto prześle C.V. odpowiedniego kandydata , najszybciej może liczyć na otrzymanie prowizji. Często zdarza się, że osoby wcale nie szukają pracy, a są zapraszane na spotkania rekrutacyjne. Nie mają pojęcia, że ich życiorysem i adresem ktoś [...]

Nowe dotacje z Unii Europejskiej

Najnowsze wiadomości z rynku pracy dotyczą informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej. Otóż firmy, które realizują projekty szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw mających w obecnej chwili trudności, będą udzielały zatrudnionym pracownikom bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota jaką będzie można uzyskać to 40 tysięcy złotych. Do tej pora była ona dostępna tylko dla osób, które brały [...]