Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Kwestionowanie przez ZUS świadectw pracy

Ostatnio coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ZUS odmawia przyjęcia świadectwa pracy. W wielu przypadkach ZUS wręcz kwestionuje świadectwa pracy wystawione przez pracodawcę. Wnioski wielu osób ubiegających się o emeryturę pomostową są załatwiane odmownie. Czasami organ kwestionuje świadectwo tylko dlatego, że pieczątka osoby wystawiającej jest nieczytelna. W takim wypadku pracownik musi poszukać w archiwum [...]

Zaskarżenie przez Rzecznika praw obywatelskich zmian w kodeksie pracy

Pracownicy powyżej pięćdziesiątego roku życia przebywający w szpitalu otrzymują mniejsze świadczenia niż młodsi pracownicy. Sprzeciwia się temu rzecznik praw obywatelskich, dlatego zdecydował się zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznika zmieniony w grudniu 2008 roku art. 92 w sposób rażący dyskryminuje starszych pracowników tylko z racji wieku. Według art..92 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek płacić [...]

Słabe zainteresowanie emeryturami pomostowymi

Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym [...]