Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Kwestionowanie przez ZUS świadectw pracy

Ostatnio coraz częściej dochodzi do sytuacji, w której ZUS odmawia przyjęcia świadectwa pracy. W wielu przypadkach ZUS wręcz kwestionuje świadectwa pracy wystawione przez pracodawcę. Wnioski wielu osób ubiegających się o emeryturę pomostową są załatwiane odmownie. Czasami organ kwestionuje świadectwo tylko dlatego, że pieczątka osoby wystawiającej jest nieczytelna. W takim wypadku pracownik musi poszukać w archiwum [...]