Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Wykonywanie pracy

Posted on | March 29, 2010 | No Comments

Praca w sensie fizycznym oznacza pokonywanie oporu na jakiejś drodze, gdzie musza wystąpić dwa czynniki, a mianowicie siła, oznaczana zazwyczaj F, która jest potrzebna do pokonania oporu na drodze S. Samą pracę oznaczamy z angielskiego symbolem W. Jeżeli wektor siły jest zgodny z wektorem przesunięcia, wtedy praca to iloczyn siły pokonującej opór i przesunięcia, na którym praca jest wykonywana ( przy założeniu, że ciało porusza się ruchem prostoliniowym, a wektor siły jest stały). Jeżeli natomiast wektor siły jest wektorem odwrotnym do wektora przesunięcia, wtedy siłę rozkładamy na dwie składowe. Wtedy wartość siły, czyli pracę obliczamy ze wzoru, który mówi, ze praca jest równa iloczynowi siły, drogi i cosinusa kata zawartego miedzy kierunkiem drogi i kierunkiem działającej siły. Jednostką miary pracy w międzynarodowym układzie jednostek SI jest dżul (J), który określamy jako niuton razy metr. Z definicji praca to wielkość skalarna, która jest przekazywana do układu fizycznego podczas procesów mechanicznych, elektrycznych i innych. Z pojęciem pracy często spotykamy się w wielu działach fizyki. W mechanice mówimy o tym, ze praca jest procesem przekazywania energii. W termodynamice, mówimy o wykonaniu pracy w przypadku zmiany objętości układu.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply