Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Spadek liczby bezrobotnych

Posted on | June 9, 2009 | No Comments

Alarmujące wieści dochodzą z urzędów pracy. Podobno bezrobocie spada, ale czy na pewno? Spada jedynie na papierze. Ostatnio w pośredniakach dochodzi do sytuacji, gdzie skreśla się z listy osoby bezrobotne, ponieważ odmówiły podjęcia pracy. W maju stopa bezrobocia zmniejszyła się do liczby 10,8%, w porównaniu z kwietniem procent wynosił 11,0. W urzędzie było więcej wyrejestrowanych osób, aniżeli się zarejestrowało jako bezrobotne. W niewielkim stopniu o spadku bezrobotnych zadecydował fakt wprowadzenia w urzędach działań aktywizacyjnych. Powodem wyrejestrowania co trzeciego bezrobotnego był fakt podjęcia przez niego zatrudnienia. Z rejestru wykreśla się także osoby, które otrzymały dotację na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Również zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych lub publicznych jest powodem do skreślenia, chociaż tak naprawdę prace te wykonywane są przez pewien tylko dość krótki okres. Jednak największa liczba bezrobotnych została skreślona z listy z powodu odmowy podjęcia współpracy z urzędnikiem lub za odmowę podjęcia pracy. Urzędy pracy wykreślają ze swoich rejestrów także te osoby, które chorują więcej niż 90 dni.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Comments

Leave a Reply