Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Normy pracy

Miernik nakładu pracy, jej wydajności i jakości stanowią normy pracy. Prawidłowo ustalone normy mają znaczenie dla funkcjonowania pracy w akordzie. Stosowanie norm pracy znalazło zastosowanie przede wszystkim przy organizacji produkcji. Jednakże bezwzględnie, system ten należy stosować przy wynagradzaniu akordowym. Normowanie obejmuje proste, powtarzające się czynności. Normy pozostają w ścisłym powiązaniu ze stawką wynagrodzenia pracownika akordowego. [...]