Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Idea gap year

Co to jest gap year? Mówiąc prostym językiem, to roczna przerwa w nauce lub w pracy. Ostatnio zjawisko to jest bardzo popularne na Zachodzie, zwłaszcza w miejscu wpływów kultury anglosaskiej. Wielu młodych ludzi z Anglii, USA, czy Australii, po ukończeniu szkoły średniej lub studiów, wyjeżdża na rok za granicę w celu zwiedzania świata, czy pracy.  [...]