Gdańsk-praca.pl

Praca w Gdańsku | Praca w województwie pomorskim

Zależność między pracoholizmem, a podwyżką

Posted on | May 26, 2009 | No Comments

Niektórzy pracownicy, żeby tylko otrzymać podwyżkę zrobią wszystko, zaczynają pracować ponad swoje siły, wpadają w pracoholizm, dają się molestować szefowi, podupadają na zdrowiu. To tylko niektóre z grzeszków nadgorliwych pracowników, którzy dla podwyżki zrobią wszystko. Zwykle pod tzw. włos, pracodawca bierze bardzo ambitnych podwładnych. Jeden z pracowników banku opowiada, że szef obiecał mu podwyżkę, dlatego, że dużo pracuje, ma więcej klientów i podwyżka mu się należy. Jednak jeżeli jeszcze bardziej podwyższy swój wynik, to dostanie o wiele większą podwyżkę, a jednocześnie ma szansę na awans. Z tego powodu pracuje jeszcze więcej, pracę zaczyna o 5 rano, a kończy o 22, chociaż nieraz czuje się wykorzystywany i niedoceniany, zwłaszcza w porównaniu z innymi pracownikami, którzy pracują mniej i mają wyższe pensje. Jednak myśl o podwyżce i awansie daje siłę do dalszej pracy. Niekiedy zdarza się, że mimo obietnicy podwyżki, pracodawca po wykonaniu zadania, wycofuje się i pracownicy zostają na przysłowiowym lodzie, lub podwyżka nie jest w takiej wysokości jaka była obiecana. Zatem, czy warto jest nadwyrężać własne zdrowie dla paru złotych?

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Czy dobrze być kreatywnym w pracy?

Posted on | May 23, 2009 | No Comments

Czy w każdej pracy nasza kreatywność jest mile widziana? Ostatnio jest to bardzo modne słowo, ale jednak nie wszędzie. Kreatywność sprawdza się wszędzie tam, gdzie tworzy się nowe idee, a zwłaszcza w marketingu, pracach doświadczalnych, gastronomii, mediach, czy też w sztuce. Kreatywność rodzi rywalizację, człowiek kreatywny chce być najlepszy w tym co robi, dlatego też walczy ze wszystkimi, którzy stają mu na drodze i często spotyka się z pewnymi barierami jak również z niechęcią. Z tego też względu pracodawcy dość często odrzucają nowe pomysły, ponieważ boją się wszelkich zmian i konsekwencji z tego wynikających. Nie chcąc mieć kłopotów trzymają się kurczowo starego, wolą stare sprawdzone metody, które przynosiły zyski. Człowiek, który posiada wysoki stopień kreatywności jest bardzo krytyczny, wymaga dużo od siebie oraz od innych. Uparcie dąży do celu. Niekiedy może być zagrożeniem dla własnego szefa i dlatego też niektórzy pracodawcy obawiają się osób kreatywnych i nie chcą mieć ich w swoim zespole. Może właśnie z tego powodu warto się nieraz zastanowić czy w momencie składania aplikacji informować o swojej kreatywności, jeżeli nie jest to potrzebne nam w naszej przyszłej pracy.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Recesja w krajach EU10

Posted on | May 22, 2009 | No Comments

Bank Światowy sporządził raport odnoszący się do sytuacji w krajach EU10.Należa do nich: Polska, Bułgaria, Czechy, Estonia, Węgry, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia. Z raportu wynika, że kraje te są w recesji podając dane, że do 2010 roku osób bez pracy w tym regionie może być pięć milionów. Wzrost bezrobocia ma być znaczny. W 2008 roku wynosiło ono 6,5%, w 2009 roku wyniesie 9,2% by w 2010 dojść do 10,4%. Według przedstawionych danych bezrobocie w Polsce w 2010 roku może sięgnąć 12%. Do zwiększenia bezrobocia w krajach EU10 mogą przyczynić się powracający emigranci z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Warto zaznaczyć, że w poszukiwaniu pracy wyjechało ponad milion osób z krajów regionu. W raporcie podano również dane na temat wzrostu gospodarczego. Również tutaj sytuacja nie jest dobra i nie napawa  optymizmem. W takich krajach jak Łotwa, Estonia, Litwa i Słowacja spadki wzrostu gospodarczego nawet dwucyfrowe. Polska ma w tym roku osiągnąć wzrost gospodarczy w wysokości 1,3% według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego co w obliczu kryzysu gospodarczego nie jest złym wynikiem.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Zaskarżenie przez Rzecznika praw obywatelskich zmian w kodeksie pracy

Posted on | May 20, 2009 | No Comments

Pracownicy powyżej pięćdziesiątego roku życia przebywający w szpitalu otrzymują mniejsze świadczenia niż młodsi pracownicy. Sprzeciwia się temu rzecznik praw obywatelskich, dlatego zdecydował się zaskarżyć przepisy do Trybunału Konstytucyjnego. Według rzecznika zmieniony w grudniu 2008 roku art. 92 w sposób rażący dyskryminuje starszych pracowników tylko z racji wieku. Według art..92 Kodeksu Pracy pracodawca ma obowiązek płacić świadczenia pracownikowi po pięćdziesiątce, który przebywa w szpitalu przez okres czternastu a nie jak było do niedawna trzydziestu trzech dni. Po tym okresie świadczenia są wypłacane przez ZUS. Ale pracodawca wypłaca osiemdziesiąt procent przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich przepracowanych dwunastu miesięcy a ZUS tylko siedemdziesiąt. Osoby, które nie ukończyły pięćdziesiątego roku życia w dalszym ciągu mogą liczyć na to, że przez trzydzieści trzy dni to pracodawca będzie płacić świadczenia. Co ciekawe z rzecznikiem zgadzają się z nim przedsiębiorcy i uważają, że przepisy powinny zostać w jak najszybszym czasie poprawione.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Praca sezonowa

Posted on | May 18, 2009 | No Comments

Jeżeli zostaliśmy pozbawieni pracy, to zawsze możemy zatrudnić się przy pracy sezonowej w innych państwach. Lepiej jest podjąć taką pracę, aniżeli pobierać zasiłek dla bezrobotnych. W niektórych krajach taka praca trwa nawet przez cały rok. Jeżeli chodzi o Austrię to pracownicy sezonowi są zatrudniani przede wszystkim w rolnictwie, leśnictwie, hotelarstwie i gastronomii. Co prawda w tym roku pogorszyła się trochę sytuacja, kryzys odczuły wszystkie te branże i dlatego też większość wniosków dotyczących pozwolenia o pracę zostaje odrzucona. Pierwszeństwo w otrzymaniu zatrudnienia mają Austriacy, następnie mieszkańcy starej Unii, a później obcokrajowcy, którzy mieszkają w Austrii na stałe. Taką pracę najłatwiej jest znaleźć przez znajomych lub u pracodawcy z ubiegłego roku. Pozwolenie na pracę wydawane jest na pewien okres, na wniosek pracodawcy może jednak zostać przedłużone. Jeżeli chodzi o Belgię to dość trudno jest znaleźć tutaj pracę sezonową. Najłatwiej zatrudnienie w rolnictwie i ogrodnictwie jest znaleźć w Danii. W tych branżach praca sezonowa rozpoczyna się w marcu, a kończy w grudniu. Pracownicy z Polski mogą otrzymać zatrudnienie przy zbiorze truskawek, jabłek, gruszek, cebuli, sałaty, grzybów, oraz w szkółkach ogrodniczych.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Dlaczego nie otrzymujemy pracy?

Posted on | May 15, 2009 | No Comments

Obecnie dużo osób poszukuje pracy, co prawda z różnym skutkiem. Są osoby, które znajdą zatrudnienie dość szybko, ale są i takie, które mimo wysłania dużej ilości C.V. i odbycia wielu rozmów kwalifikacyjnych, pracy nie otrzymują. Takie osoby powinny zastanowić się dlaczego tak się dzieje, co robią nie tak, że nikt nie chce ich mieć w gronie swoich pracowników. Może powinny zastanowić się nad zmianą swojego podejścia do poszukiwania pracy. Jeżeli długo nie otrzymujemy zatrudnienia to jednak chyba jest coś złego w naszym postępowaniu i powinniśmy to zmienić. Na początek należałoby przyjrzeć się swojemu C.V. czy nie ma w nim na przykład błędów ortograficznych i interpunkcyjnych, następnie można je dać do sprawdzenia znajomej osobie. Bardzo dobrze wygląda, jeżeli na końcu życiorysu umieścimy informacje o swoich zainteresowaniach. Natomiast na początku dobrze jest umieścić posiadane umiejętności, jak na przykład znajomość konkretnych aplikacji biurowych, a niżej dobrze jest wspomnieć o posiadaniu takich umiejętności, jak praca w zespole, czy łatwość komunikacji. Najważniejszą sprawą jest pokazanie sukcesów jakie odnieśliśmy do tej pory. Nie jest wskazane natomiast wymienianie zadań jakie wykonywaliśmy w poprzednich pracach. List motywacyjny w żadnym wypadku nie może być streszczeniem C.V. Jeżeli natomiast jesteśmy często zapraszani na rozmowy kwalifikacyjne, a jednak nie otrzymaliśmy zatrudnienia, to należy przyjrzeć się swojej technice prowadzenia rozmowy, w jakim stroju przychodzimy na rozmowę. Zawsze przed każdą rozmową dobrze jest przećwiczyć sobie ewentualne pytania i odpowiedzi.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Słabe zainteresowanie emeryturami pomostowymi

Posted on | May 13, 2009 | No Comments

Słabym zainteresowaniem cieszą się wśród pracowników emerytury pomostowe. Według danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w całym kraju wpłynęło tylko pięćdziesiąt wniosków o jej przyznanie. Warto zaznaczyć, że może się o nią ubiegać około pięciu tysięcy uprawnionych. W głównej mierze tak mała liczba wniosków jest związana z tym, że jej wysokość jest mała i jednocześnie w zeszłym roku duża liczba osób przeszła na wcześniejsze emerytury. Poza tym problemem jest to, że osoby, które mogą skorzystać z tych świadczeń emerytalnych składają niekompletne wnioski. Dzieje się tak w wielu oddziałach ZUS-u. Równocześnie osoby, które są kwalifikowane do emerytur pomostowych mają jednocześnie prawo do wcześniejszych emerytur. Osiągnęli już odpowiedni wiek i nie musza już pracować. Jest również grupa pracowników, którzy mają odpowiedni staż pracy ale czekają na osiągniecie odpowiedniego wieku dzięki któremu będą mogli przejść na atrakcyjniejsze wcześniejsze emerytury. Może to być przyczyną dlaczego emerytury pomostowe cieszą się znikomym zainteresowaniem ze strony pracowników.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Szkolenia dla stoczniowców

Posted on | May 12, 2009 | No Comments

Jednym z elementów dobrowolnych odejść pracowników zlikwidowanych stoczni w Szczecinie i Gdyni są szkolenia dla stoczniowców. Właśnie podjęło je pierwszych sześćdziesięciu, którzy zostali zwolnieni. Do końca miesiąca ma to być liczba czterystu osób. Przypomnę, że zdecydowało się odejść z pracy tysiąc siedmiuset dwudziestu trzech stoczniowców ze Szczecina oraz tysiąc stu pięćdziesięciu dwóch z Gdyni. Oczywiście udział w darmowych szkoleniach nie był obowiązkowy. Zapisało się na nie odpowiednio w Szczecinie i Gdyni tysiąc dwieście trzydzieści oraz siedemset czterdzieści pięć osób. Szkolenia mają na celu podwyższenie kwalifikacji a także zdobycie nowych, które mogą okazać się niezbędne przy zdobyciu nowego zatrudnienia. Największym zainteresowaniem cieszą się kursy spawalnicze a także na operatorów wózków widłowych. Popularne są również te, które kształcą w zakresie obsługi komputera i innych dziedzin pokrewnych jak tworzenie stron internetowych. Każdy pracownik, który zdecyduje się na wzięcie udziału w szkoleniach może liczyć na 1800 złotych comiesięcznego wynagrodzenia. Jednak nie dłużej niż przez pół roku. Pieniądze na tę pomoc idą z budżetu państwa. Stocznie ogłosiły likwidacje, po tym jak Komisja Europejska ogłosiła, że rząd polski przyznał nielegalnie pomoc finansową dla tych przedsiębiorstw. Środki te muszą zostać zwrócone co równa się likwidacji dwóch stoczni.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Handel C.V.

Posted on | May 12, 2009 | No Comments

Od pewnego czasu na rynku pracy kwitnie pewien rodzaj procederu. Niektórzy, nieuczciwi Head-hunterzy prześcigają się w dostarczaniu życiorysów. Ten kto prześle C.V. odpowiedniego kandydata , najszybciej może liczyć na otrzymanie prowizji. Często zdarza się, że osoby wcale nie szukają pracy, a są zapraszane na spotkania rekrutacyjne. Nie mają pojęcia, że ich życiorysem i adresem ktoś handluje. Jak to wszystko zatem się odbywa. Otóż Head-hunterzy wyszukują sobie najpierw odpowiedniego kandydata, przygotowują jego C.V. a następnie przedstawiają pracodawcy. Dany pracownik oczywiście nic o tym nie wie. Jeżeli jego kandydatura zostanie wstępnie zaakceptowana to wtedy nakłania się go do zmiany pracy. Jeżeli zdarzy się tak, że kandydat nie chce słyszeć o jakiejkolwiek zmianie to Head-hunter i tak otrzymał już zaliczkę. Jeżeli pracodawca odrzuci przedstawione kandydatury, to wtedy nieuczciwi Head-hunterzy udają się do innych pracodawców. Ofiarami są przeważnie menedżerowie, o których dużo wiadomo. Formalnie proces handlowania danymi osobowymi, jest niezgodny z prawem i podlega karze, jednakże nikt z handlujących nie przyznaje się do prowadzonej działalności, chociaż wszyscy wiedzą, że takie działania są prowadzone.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Nowe dotacje z Unii Europejskiej

Posted on | May 6, 2009 | No Comments

Najnowsze wiadomości z rynku pracy dotyczą informacji dotyczących rozpoczęcia działalności gospodarczej. Otóż firmy, które realizują projekty szkoleniowe na rzecz przedsiębiorstw mających w obecnej chwili trudności, będą udzielały zatrudnionym pracownikom bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kwota jaką będzie można uzyskać to 40 tysięcy złotych. Do tej pora była ona dostępna tylko dla osób, które brały udział w szkoleniach realizowanych w ramach Działania 6.2 PO KL. Przede wszystkim pomagano osobom, które były długotrwale bezrobotne lub zagrożone długotrwałym bezrobociem. Według szacunków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w 2009 roku takich dotacji ma otrzymać 4 tys. osób. Przeznaczona na to ma być kwota 175 milionów złotych. Mechanizm przyznawania nowych dotacji będzie identyczny jak do tej pory, jedynie zmieni się grupa docelowa. O dotacje będą mogli starać się pracownicy, którzy zostali objęci programem zwolnień monitorowanych oraz osoby, które straciły pracę z powodu kryzysu w okresie sześciu miesięcy poprzedzających staranie się o wsparcie. Rozpoczęcie realizacji projektu przewiduje się na maj.

VN:F [1.0.5_294]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
« go backkeep looking »